Skip to main content

Mkb

Categorieën rechtspersonen

Rechtspersonen worden ingedeeld in drie categorieën: kleine ondernemingen, middelgroot en grote ondernemingen. Door middel van bepaling aan de hand van de volgende drie criteria, vindt indeling plaats: balanstotaal, netto omzet en aantal werknemers. Dit is onder andere van belang bij de wijze van deponeren van de jaarrekening bij het Handelsregister. Kleine ondernemingen kunnen volstaan met een verkorte jaarrekening met verkorte toelichting, terwijl middelgrote ondernemingen vrijwel de gehele jaarrekening moeten publiceren. Doormiddel van onze handige checklisten voor publicatievereisten kunt u zelf zien in welke categorie uw onderneming valt.
U heeft geen accountant nodig als uw onderneming in de laatste 2 boekjaren voldoet aan 2 van de 3 criteria voor kleine ondernemingen. Alleen de middelgrote en de grote ondernemingen hebben een accountant nodig.

Een accountant is dus niet altijd noodzakelijk en zeker niet voor een samenstellingsverklaring. Valt u onder de categorie middelgrote onderneming, dan kunt u ook besparen op de relatief hoge kosten aan een accountant. Denkt u hierbij aan de voorbereidende werkzaamheden voor de jaarrekening ten behoeve van de accountantscontrole voor middelgrote en grote ondernemingen.
De meeste tijd van de accountant gaat zitten in deze werkzaamheden. Wij bieden u de mogelijkheid om via onze pre-audit dienstverlening de voorbereidende werkzaamheden voor de accountantscontrole tegen relatief lagere kosten uit te voeren. Wij zorgen ervoor dat de accountant direct en efficiënt aan de slag kan. Bij de voorbereidende werkzaamheden gaat het onder anderen om zaken als:

  • Sluitende administratie;
  • Concept jaarrekening;
  • Aanleggen van een controledossier met aansluitende specificaties

Starter

Elk succesvolle bedrijf vindt zijn oorsprong in het beginnen als starter. Wij bieden daarom speciaal aan starters de starters-service. Hieronder vallen de basiszaken die geregeld moeten worden tegen een startertarief. Hierbij gaat het om de volgende vijf zaken:

  1. Inrichting van de administratie;
  2. Verkoopproces, facturering en omzetbelasting;
  3. Inkomstenbelasting en of vennootschapbelasting;
  4. Verzekeringen en inkomensvoorzieningen;
  5. Bedrijfsplan en -begroting;

Wij zorgen voor een korte doorlooptijd van het jaarrekeningtraject door het directe contact en overleg met de (externe) accountant.