Skip to main content

Dienstverlening

Finance

 • Samenstellen van jaarrekeningen
 • Publicatierapport KvK
 • Pre-audit dienstverlening
 • Due-dillegence onderzoeken
 • Opstellen van bedrijfsadministratie
 • Salaris- en personeelsadministratie
 • (Periodieke) financiële rapportages en analyses
 • Begrotingen en liquiditeitsprognoses
 • Detachering

Tax

 • Verzorgen van de aangifte inkomstenbelasting
 • Verzorgen van de aangifte vennootschapsbelasting
 • Verzorgen van de aangifte dividendbelasting
 • Verzorgen van de periodieke aangiften omzetbelasting
 • Verzorgen van de periodieke aangiften loonheffingen
 • Verzorgen van de aangifte erfbelasting
 • Aanvragen toeslagen en verzorgen schattingsformulieren
 • Aanvragen VAR-verklaring
 • Verzorgen van de opgaaf intracommunautaire verwervingen
 • Verzorgen van de aangifte verhuurdersheffing
 • Begeleiden boekenonderzoeken

Compliance

 • Inrichten administratie volgens vereisten Belastingdienst
 • Uitwerking van de richtlijnen voor externe verslaglegging
 • Advisering met betrekking tot administratieve organisatie en interne beheersing

Maatschappelijk dienstverlening

Studenten

Een grote groep in onze samenleving heeft bijna altijd recht op teruggaaf van ingehouden inkomstenbelasting van hun bijbaantje, namelijk de studenten. In de praktijk zien wij dat veel van deze studenten niet hun belastingaangifte invullen en zo geld laten liggen terwijl zij het meestal niet breed hebben. Veel studenten weten niet dat zij recht hebben op een eventueel teruggaaf of denken dat de belastingaangifte ingewikkeld is om in te vullen.

Het verzorgen van de belastingaangifte voor studenten is in de praktijk vaak redelijk eenvoudig en daarom bieden wij voor deze groep een speciaal studententarief voor het verzorgen van de aangifte van € 30 per aangifte waarbij de student alleen hoeft te betalen indien de teruggaaf meer bedraagt dan € 30.

Alleenstaanden

Uit onze ervaring is gebleken dat veel alleenstaanden het zwaarder hebben om hun financiële situatie het hoofd te bieden. Veelal is er geen evenwichtige balans tussen privé en werk. Daarnaast is vaak onduidelijk wat de inkomsten en uitgaven zijn en worden fiscale faciliteiten, die speciaal voor deze groep in het leven zijn geroepen, niet volledig benut. Een heldere financiële planning biedt een stuk meer rust.

Speciaal voor deze groep hebben wij de QuickScan. Dit is een dienst waarmee wij aan de hand van wat gegevens snel kunnen beoordelen of er gaten zitten in het financiële plaatje van de alleenstaande. Is de QuickScan negatief dan betaald u niks. Blijkt uit de QuickScan dat er nog mogelijkheden zijn die kunnen worden benut om het financiële plaatje positiever te maken, dan zullen wij met u om tafel gaan zitten en de mogelijkheden bespreken. Hierbij geven wij een indicatie van de tijdsbesteding en spreken wij een vast eenmalige fee voor onze dienstverlening af. Pas als u ons opdracht geeft en akkoord bent met de fee, zullen wij starten met de werkzaamheden.

Verder richt onze dienstverlening zich op alle aspecten die erbij komen kijken bij het voeren van een bedrijf als het ondernemen.
Van starter tot middelgroot bedrijf. Hierbij kunt u denken aan:

 • Starten onderneming
 • Keuze rechtsvorm
 • Opstellen ondernemingsplan
 • Oprichten besloten vennootschap
 • Aanvraag financieringen
 • Waardering onderneming
 • Zakelijke contracten en overeenkomsten